dilluns, 19 de maig de 2014

XVII Premi Tinet de narrativa breu 2014

El jurat de l’edició d’enguany dels Premis Tinet de narrativa curta per Internet ha decidit atorgar el premi Tinet de narrativa breu a l'obra Cosins llu­nyans de Pau Berenguer. Pau Beren­guer (Sueca, 1978) és pro­fes­sor de secundària i s'estrena amb aquest conte en el món de l'edició. El premi està dotat amb 1.000 euros i l'obra serà edi­tada per Cos­setània edi­ci­ons junt amb altres 14 con­tes, també selec­ci­o­nats pel jurat.

Les obres dels catorze fina­lis­tes, són: La residència, Un pes­sic de cel, Foc cre­uat, Manus­crit tro­bat a Mont­se­gur, Joc de Reis, El meu Dji­mas, Con­ver­ses de rial de la Coma d’en Sala, La butaca, Magma, Por­pra, Lla­cuna, La súplica, Un conte rus i El pas­se­jant de Schönbrunn.